Wydzielone pomieszczenie w zakładzie pracy do izolacji osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Covid-19

Wydzielone pomieszczenie w zakładzie pracy do izolacji osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Obecna sytuacja wystąpienia stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, stawia przed pracodawcami coraz to nowsze wyzwania. Okresie jesienno – zimowym jest okresem, który szczególnie sprzyja infekcjom co powoduje, że lawinowo zwiększa się liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Kwestią czasu wydaje się być pojawienie osoby zakażonej lub mającej bliski kontakt z osobą zakażoną w zakładzie pracy. W związku z tym pracodawca powinien przygotować się na odizolowanie osoby podejrzanej o zakażenie od reszty załogi. Posłużyć temu powinny specjalnie wydzielone i przygotowane miejsca lub pomieszczenia w zakładzie pracy.
Powyższy obowiązek wynika z zaleceń opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym a dotyczących różnych działalności gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorców. W zakładach przemysłowych w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym bądź sanitarnym) do domu. Jeżeli taki transport z jakichś powodów byłby niemożliwy, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe będzie czasowe odizolowanie go od innych osób. Co do wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego do izolacji nie ma dokładnych wytycznych. Wydaje się dość oczywiste, że w pomieszczeniu powinno znaleźć się krzesło z oparciem, stolik i płyn do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniu powinny znajdować się również środki ochrony – rękawice jednorazowe, maseczki ochronne lub przyłbice. Wskazane jest również, aby w takim pomieszczeniu znalazł się również wykaz przydatnych w tej sytuacji telefonów, np. numery telefonów do:
• odpowiednich służb medycznych,
• właściwej miejscowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
• oddziału szpitala pełniącego funkcje placówki zakaźnej.
Jeśli warunki techniczne pomieszczenia na to pozwolą, dobrym rozwiązaniem będzie wstawienie łóżka w takie miejsce, co umożliwi zakażonemu pracownikowi położenie się, jeżeli jego stan byłby poważny.
Podstawowym zadaniem wydzielonego pomieszczenia jest odizolowanie zakażonego pracownika od pozostałych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Taka izolacja powinna trwać do momentu podjęcia dalszych działań zgodnych z zaleceniami właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
W zamieszaniu związanym z procedurą odseparowania pracownika z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem od reszty załogi, nie należy zapominać o zabezpieczeniu i niedopuszczaniu pozostałych osób do pomieszczeń i stanowisk pracy, w których przebywała osoba z objawami COVID-19.